CENTOS 7 İÇİN STATIK IP YAPILANDIRMASI

İlk olarak ” ip a “ komutu ile interface ismini öğrenelim.

” vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160 “ yazarak ens160 yapılandırma dosyasına gireriz.

” BOOTPROTO=static ” şeklinde değiştirilir.

Statik olarak eklemek için ise ;

IPADDR=10.10.10.150
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=10.10.10.254
DNS1=8.8.8.8
DNS2=8.8.4.4

” ifdown ens160 ”  ile interface devre dışı bırakıyoruz.

” ifup ens160 ”  ile interface tekrar aktif ediyoruz.

 

UBUNTU İÇİN STATIK IP YAPILANDIRMASI

Yine “ip a” komutu ile interface ismini öğreniyoruz.

” sudo vim /etc/netplan/00-installer-config.yaml ” ile  yapılandırma dosyasının içine giriyoruz.

Dosya içerisini yukarıdaki şekilde düzenliyoruz.

Bu işlem sırasında boşluklara dikkat etmemiz gerekir .yaml dosyalarında boşluklar önemlidir.

“sudo netplan apply”  komutu ile netplan uygulanmış olur.