Ubuntu LV Disk Yapısında Disk Genişletme

Öncelikle sunucu diskinin KVM/VMware/Hyper-V gibi ortamlarda boyutunun arttırılması gerekir. Bu işlem genellikle sunucu power off edilmeden yapılabilmektedir. Bu örnekte 100GB olan disk 200GB olarak arttırdık. Bu işlem yapıldıktan sonra, cfdisk komutu ile eklediğimiz boş alanın görünüp görünmediğini kontrol etmeliyiz. Eğer görünmüyorsa echo 1>/sys/class/block/sda/device/rescan komutu ile diski taramamız gerekir. Tarama işleminden sonra yukarıdaki gibi boş alan […]

Read More

CENTOS 7 ve UBUNTU STATIK IP YAPILANDIRMASI

CENTOS 7 İÇİN STATIK IP YAPILANDIRMASI İlk olarak ” ip a “ komutu ile interface ismini öğrenelim. ” vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160 “ yazarak ens160 yapılandırma dosyasına gireriz. ” BOOTPROTO=static ” şeklinde değiştirilir. Statik olarak eklemek için ise ; IPADDR=10.10.10.150 NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=10.10.10.254 DNS1=8.8.8.8 DNS2=8.8.4.4 ” ifdown ens160 ”  ile interface devre dışı bırakıyoruz. ” ifup ens160 ”  […]

Read More