CENTOS 7 ve UBUNTU STATIK IP YAPILANDIRMASI

CENTOS 7 İÇİN STATIK IP YAPILANDIRMASI İlk olarak ” ip a “ komutu ile interface ismini öğrenelim. ” vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160 “ yazarak ens160 yapılandırma dosyasına gireriz. ” BOOTPROTO=static ” şeklinde değiştirilir. Statik olarak eklemek için ise ; IPADDR=10.10.10.150 NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=10.10.10.254 DNS1=8.8.8.8 DNS2=8.8.4.4 ” ifdown ens160 ”  ile interface devre dışı bırakıyoruz. ” ifup ens160 ”  […]

Read More

Vcloud Director LAN Network Yapılandırması

Sunucu kurulumunuz sırasında Network ayarları yapmalısınız. Yapılmadığı zaman internete çıkmanız mümkün değildir. Bu yazımızda VcloudDirector ortamınızda yer alan sunucularınızda LAN oluşturma işlemlerini açıklayacağız. İlk aşamada yaptığınız düzenlemeyi sonradan değiştirmek için yazımızı inceleyebilirsiniz. Örnek olarak; VCD’ye giriş yapıp sol sekmeden oluşturulan network’u görmemiz için network sekmesine tıklıyoruz. Daha sonrasında aşağıdaki görselden tarafımızdan oluşturulan network IP’sini öğreniyoruz. […]

Read More