CENTOS 7 ve UBUNTU STATIK IP YAPILANDIRMASI

CENTOS 7 İÇİN STATIK IP YAPILANDIRMASI İlk olarak ” ip a “ komutu ile interface ismini öğrenelim. ” vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160 “ yazarak ens160 yapılandırma dosyasına gireriz. ” BOOTPROTO=static ” şeklinde değiştirilir. Statik olarak eklemek için ise ; IPADDR=10.10.10.150 NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=10.10.10.254 DNS1=8.8.8.8 DNS2=8.8.4.4 ” ifdown ens160 ”  ile interface devre dışı bırakıyoruz. ” ifup ens160 ”  […]

Read More