Ağ ve Güvenlik Servisleri

Ağ ve Güvenlik Servisleri Her organizasyona lokasyon bazında bir adet olmak üzere ağ geçidi (Edge Gateway) ve organizasyon ağı tanımlanır. Her sınır geçidinin bir çıkışı Internet’e doğrudur ve bant genişliği sipariş edilen veri merkezi internet ile sınırlıdır. Ağ geçitleri üzerindeki aşağıdaki farklı servis yapılandırılabilir: DHCP NAT Firewall Static Routing VPN Load Balancer yukarıdaki terimlerin açıklamaları […]

Read More