Ağ ve Güvenlik Servisleri

Her organizasyona lokasyon bazında bir adet olmak üzere ağ geçidi (Edge Gateway) ve organizasyon ağı tanımlanır. Her sınır geçidinin bir çıkışı Internet’e doğrudur ve bant genişliği sipariş edilen veri merkezi internet ile sınırlıdır. Ağ geçitleri üzerindeki aşağıdaki farklı servis yapılandırılabilir:

  • DHCP
  • NAT
  • Firewall
  • Static Routing
  • VPN
  • Load Balancer

yukarıdaki terimlerin açıklamaları için Kavramlar Terimler sözlüğünden faydalanabilirsiniz.