Ubuntu LV Disk Yapısında Disk Genişletme

Öncelikle sunucu diskinin KVM/VMware/Hyper-V gibi ortamlarda boyutunun arttırılması gerekir. Bu işlem genellikle sunucu power off edilmeden yapılabilmektedir. Bu örnekte 100GB olan disk 200GB olarak arttırdık. Bu işlem yapıldıktan sonra, cfdisk komutu ile eklediğimiz boş alanın görünüp görünmediğini kontrol etmeliyiz. Eğer görünmüyorsa echo 1>/sys/class/block/sda/device/rescan komutu ile diski taramamız gerekir. Tarama işleminden sonra yukarıdaki gibi boş alan […]

Read More