SVM Self Servis Yedekleme Portal’ı Kullanımı

Bu servisi kullanabilmek için öncelikli olarak Yedekleme Servisi ve Teknotel Telekom SVM hizmetine de sahip olunmalıdır.

Uzaktan Yedekleme Portal’lına Giriş

Tenant Yönetim Ekranına giriş yapıldıktan sonra üst menüden “Data Protection With Veeam” a tıklanır.

Açılan menüden yedeklerinizi yönetebilirsiniz.

Giriş yapıldıktan sonra Dashboard’da daha önceden tanımlanmış yedeklerin güncel bilgilerini görebilirsiniz.

Protected; Yedek alınan VM&vAPP lerin sayısı ve boyutları Jobs; Çalışan işlerin sayısı, süresi ve hız bilgileri Backup Storage; sizin için tanımlanmış kotanın kullanım bilgileri Last 24 Hours; Son 24 saat içerisinde tamamlanan, hatalı biten işlerin sayısı gibi bilgileri bulabilirsiniz.

Jobs Sekmesi

VM yedekleme

Jobs bölümünde var olan işleri listesini ve ne durumda olduğunu görebilirsiniz.

Create ile yeni bir Jobs hazırlayabilirsiniz. Açılan Menüde Job’a bir isim verip ve maksimum kaç tane Restore Point tutulacağını seçebilirsiniz. Sonrasında Next ile devam edilir.

Add ile hangi VM&vAPP lerin yedekleneceği seçilir.

Yedeklenecek VM&vAPP’lerin bulunduğu OVDC seçilir. Sonrasında bir vAPP ya da VM’ler seçilip devam edilir.

VM&vAPP’ler seçildikten sonra devam edilir.

Açılan menüde eğer VM lerin içerisindeki uygulamalardan yedek alınmayacaksa herhangi bir seçim yapılmadan devam edilir.

Son olarak yaptığımız yedekleme işinin hangi gün ve saatlerde ya da hangi iş’den sonra çalışacağını seçip devam edebilirsiniz. Ayrıca hata alındığında kaç kere hangi sıklıkla yedekleme deneneceği Automatic Retry ile seçilebilir.

Son olarak yedeklemenin sonucunun mail ile raporlanmasını sağlayıp Finish ile hazırlanan Job’u bitirebilirsiniz.

Uygulama Yedekleme

SQL ya da Oracle kurulu sanal makineler için yeni bir Backup Job oluşturup Yedek alınması istenen VM&vAPP yukarıdaki adımlara göre ilerlendikten sonra Guest Processing adımında Enable application-image processing; VM içerisindeki uygulamanın yedekleme Enable guest file system indexing; VM içerisindeki dosyalarının içerisinde arama yapılması için bu iki seçenek seçilir.

Guest Host Credentials ile VM’ giriş yapabilen yetkili bir kullanıcı adı ve şifresi belirlenir.

  • Kullanılacak Credentials Local Admin olmalıdır.
  • UAC enabled durumda ise Credentials LocalVMHostName\Administrator şeklinde girilmelidir.
  • VMTools yüklü ve güncel olmalıdır.

Customize Application seçeneği ile hangi uygulama yedek alınacaksa gerekli ayarlar yapılır. General tabında

  • SQL Tabında
  • Oracle tabında
  • File Exclusions tabında

VMs Sekmesi

VMs bölümde daha önceden hazırlanan Job’ larla yedeklemesi biten ya da devam VM lerin listesi görülebilir. Bu ekrandan VM/vAPP’lerin Restore’ları gerçekleşebilir.

Geri dönülmek istenen VM&vAPP listeden seçilir. VM&vAPP’in var olan VM’in silinip yerine yedekten dönülen VM’i eklenmesi isteniyorsa Owerwrite seçilir. Eğer Yedeklenen VM aynen kalması isteniyorsa Keep seçilir.

Açılan Menüde daha önceden alınmış Full ve Increment yedekler görülebilir. Bu Restore Point’lerden hangisine geri dönülmek isteniyorsa seçilir.

Opsiyonel olarak aşağıdaki seçenekler seçilir. Quick rollback(restore changed blocks only): Hızlı şekilde vm’in sadece değişen bloklardan açılması Power on VM after restoring : VM yedekten dönüldükten sonra açık hale gelmesi

Son olarak VM in orijinal lokasyona geri dönüleceği uyarısına Yes denir.

Geri dönülen VM’in durumu History Sekmesinden takip edilebilir.

Files Sekmesi

Files sekmesi ile yedek alınan VM’in içerisindeki dosyalar seçtikten sonra geri dönülebilir.

VM ismi yazılır ya da listeden VM seçilir.

Sonrasında VM’in yedek dosyaları Mount edilir.

Windows ya da Linux VM’in içersindeki tüm dizin ve dosyalar görülebilir. Eğer indexing seçeneği aktif edilmişse dosyalar aranabilir.

Geri dönülmek istenen dosya ya da dosyalar seçildikten sonra Restore ya da Download edilir.

History sekmesinden Restore işleminin durumu kontrol edilebilir.

Items Sekmesi

Items sekmesinde daha önce Enable application-image processing seçeneği ve VM’in login bilgileri girilerek yedek alınan VM’lerin içersindeki SQL, Oracle veritabanlarından db ya da tablo geri dönülebilir.

Dökümanda anlatılan özelliklerin teknik terimler için Terimler-Kavramlar Sözlüğünden faydalanabilirsiniz.