Snapshot, bir sanal sunucu diskinin anlık görüntüsünü alıp daha sonra disk üzerindeki tüm değişiklerin başka dosyaya yazılmasıdır. Aslında sanallaştırma ortamını kullanan birçok kişi snapshot’ı aktif olarak kullanıyor. Snapshot kavramını daha detaylı anlatacağımız bu yazımızda; snapshot ile ilgili pek çok bilgi vereceğiz. Netice itibariyle snapshot halen bazı kurum ve kuruluşlar tarafından backup gibi kullanılıyor. Ancak snapshot backup olarak kullanılmamalıdır.

Kısaca açıklamak gerekirse snapshot, kısa süreli çalışmalar öncesinde backup almak yerine kullanılmalıdır. Snapshot sayesinde sanal makinamızın anlık görüntüsü alınır ve siz herhangi bir sebepten dolayı sanal makine üzerinde yaptığınız işlemleri geri almak istediğinizde almış olduğunuz snapshot’a revert diyerek eski anlık görüntüye gönüş yapabilirsiniz.

Snapshot-Create-Revert-Delete

Sunucu üzerinde sağ click yaparak Create Snaphot diyebilirsiniz. Ve bu sayede anlık görüntüyü oluşturmuş olursunuz.

Snapshot tamamlandıktan sonra storage üzerinde gördüğünüz üzere disk boyutu artmıştır.

Revert snapshot seçtiğinizde aldığınız snapshot anına geri dönüş sağlarsınız.

Remove Snapshot ile anlık görüntüyü silebilirsiniz.

VM anlık görüntü üzerinde çalışırken sanal makine diskinin boyutunu artıramazsınız. Bunun için üzerindeki snapshot delete edilmelidir.

Bir anlık görüntüyü 24-72 saatten fazla kullanmamanız gerekir. Anlık görüntü dosyasının boyutu, daha uzun süre tutulduğunda büyümeye devam eder.
Bu, anlık görüntü depolama konumunda boş alan kalmasına ve sistem performansını etkilemesine neden olabilir.

Anlık görüntüler üzerinde çalışan sanal sunucunun depolama vMotion’ını gerçekleştirmek, başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra anlık görüntülerin de konsolidasyonuna neden olur ve sanal makine temel diske referans verir.

Anlık görüntü dosyası yalnızca orijinal sanal diskin bir değişiklik günlüğüdür. Temel diskler silinirse, anlık görüntü dosyaları bir sanal makineyi geri yüklemek için yeterli değildir.