Sanal Sunucu Replikasyonunu Veeam ile Teknotel Bulut’a Gönderme

Veeam Backup and Recovery (VBR) üzerinde ekli olan VMware vSphere ortamındaki VM’lerin replikasyonunu Teknotel Telekom Bulut’dan satın alınan tanımlı Sanal Veri Merkezi’ndeki kaynaklara gönderebilir. Felaket durumunda bu sanal makineleri Teknotel Telekom Sanal Veri Merkezi üzerinde açıp kullanabilir.

Bu özellikten yararlanmak için yedek alınan ortamda lisanslı bir VBR çözümünün olması ve Teknotel Telekom ‘dan SVM hizmeti alınması zorunlu ve Teknotel Telekom Bulut Servis Provider olarak VBR’a eklenmelidir.

Uyumluluk Matriksi

Teknotel Telekom Bulut altyapısı sadece aşağıdaki versiyonları desteklemektedir. Teknotel Telekom Bulut ürün güncellemelerinden sonra uyumluluk matriksinde değişiklik olabilir. Sahip olunan versiyonlarla aşağıdaki uyumluluk matriksi kurulum öncesinde mutlaka karşılaştırılmalıdır.

  • vSphere 6.5: Esxi 6.5.x ve vCenter 6.5.x
  • vSphere 6.7: Esxi 6.7.x ve vCenter 6.7.x
  • vSphere 7.0: Esxi 7.0.x ve vCenter 7.0.x
  • vSphere License: Essentials Plus, Standard veya Enterprise Plus

VBR üzerinde Home Sekmesinde bulunan “Replication Job” seçimi ile devam edilir. Job ismi ve açıklaması girilir.

Add ile replike edilmek istenen sanal makine seçilir.

Replikasyon yapılacak SVM kaynakları(OVDC) seçilir.

Bandwith utilizasyonuna yönelik olarak isteğe bağlı WAN Accelaration(Opsiyonel) proxy sunucularından faydalanılır (kaynakta ve hedefte ) ya da Direct seçilebilir.

Uygulama tabanlı yedeklemelerin tutarlı olabilmesi adına awareness backup tanımlarının yapıldığı pencerede düzenlemeler yapılır.

Job schedule tanımları yapılır. Apply ile replikasyon job’ı tanımlanır.

Sanal Veri Merkezi üzerinde Replike edilen Sanal Sunucuyu Açma

Teknotel Telekom Bulut SVM’deki kaynaklara replike edilen sanal sunucuları felaket durumunda istenilen zamanda açılabilir.

Öncelikli olarak bir Home sekmesinden Failover Plan’da Cloud Connet(vCloud) seçilir.

Açılan menüde Failover Plan’a isim verilir.

Sonrasında hangi Sanal Makinelerin bu plan’a dahil edileceği seçilir.

Yapılan işlemlerin bir özeti görüldükten sonra Finish ile tamamlanır.

Fail over plan oluşturulduktan sonra Start ile Sanal Makine, Teknotel Telekom Bulut SVM’inde önceden belirlenen kaynaklarda açılır. Eğer istenirse test için sunucular SVM’de açılabilir.

Yapılan işlemler açılan ekrandan takip edilebilir.

Ortamdaki VBR erişilemez durumda olduğunda yani tam bir felaket durumu yaşandığında Teknotel Telekom Bulut Yedekleme Portalı kullanarak sanal sunucular SVM’de açılabilir.

İstanbul:Kozyatağı https://cloudgw02.t-cloud.com.tr

Ankara:Gölbaşı https://vbrcloudgw01.t-cloud.com.tr

İstanbul:Yenibosna https://vbrcloudgw02.t-cloud.com.tr

Açılan ekranda Sanal Veri Merkezi için verilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.

VBR üzerinde önceden hazırlanan Failover planları Failover Plans menüsü altıda görülebilir.İlgili Failover Plan seçilir ve Start ile Teknotel Telekom SVM’de sanal sunucuların açılması sağlanır.

Dökümanda anlatılan özelliklerin teknik terimler için Terimler-Kavramlar Sözlüğünden faydalanabilirsiniz.