Replikasyon Konfigürasyonu

Replikasyon sunucusunun kurulumu tamamlandıktan sonra tarayıcıdan sunucuya verilen IP ve root şifresiyle giriş yapılır. İlk girişte tekrar şifre değiştirilmesi zorunludur.

 

Configure Network ile istenirse kurulum sırasında verilen IP, DNS, Default Gateway bilgileri değiştirilebilir.

Run İnitial Setup Wizard ile replike edilecek sanal makinelerin bulunduğu kaynaklar ile Teknotel Telekom Bulut SVM kaynaklarını ve Replike edilecek Sanal Makinenin bulunduğu vCenter’ın konfigürasyonu yapılır.

Run İnitial Setup Wizard ile devam edilir.

Replike edilecek sanal sunucuların bulunduğu vCenter Platform Services Controller’ın bilgileri ve kullanıcı adı şifresi aşağıdaki formata göre yazılır. Platform Services Controller farklı bir sunucu olarak kurulmamışsa vCenter bilgisi yazılır. Bağlantı sağlanacak kullanıcı vCenter’da SSO admin grubuna ekli olmalıdır.

Sertifika uyarısı kabul edilir.

 

Site Name’e bulunan Replikasyon hizmeti alınan Teknotel Telekom Bulut CRM ID aşağıdaki formatta yazılır. Ayrıca Description a müşteri adı ve CRM ID istenirse eklenebilir.

 

 

Bu ekranda Teknotel Telekom Bulut tarafından sağlanan organizasyonun kullanıcı ve şifresi aşağıdaki formatta yazılır.

SVM arayüzündeki “User” oluşturma panelinden user name=vcavsvc_müşteriNo olacak şekilde kullanıcı tanımlanır

Organization Password: svm giriş şifresi

Ek olarak Teknotel Telekom Bulut SVM üzerinden replikasyonları yönetebilmek ve Teknotel Telekom Bulut SVM’den uzak lokasyonuna doğru replikasyon yapabilmek için Allow Access from Cloud seçeneğine mutlaka izin verilmelidir.

Satın alınan SVM hizmetinin lokasyonuna göre Teknotel TelekomBulut İş Sürekliliği DNS kayıtları veya adres bildirilecektir.

 

Teknotel Telekom Bulut sertifikası accept edilir.

VMware Customer programınına katılmak isteniyorsa kabul edilip Next ile devam edilir.

Yapılan işlemlerin bir özeti görülebilir.

Ayrıca konfigürasyon tamamlandıktan sonra Teknotel Telekom Bulut SVM’den uzak lokasyondaki vCenter’a replikasyon yapabilmek ve sunucuları açabilmek için Sanal makinelerin vCenter’da hangi cluster, folder, datastore ve network’te açılacağını belirlemek için konfigürasyonu yapılması gerekmektedir. Bunun için “Configure local placement now” seçeneği aktif edilmelidir. Sonrasında Finish ile devam edilir.

Açılan ekran sanal sunucularımızın konulacağı folder seçilir.

Cluster ya da Resource Pool seçilir.

Sanal sunucuların failover anında konumlanacağı network seçilir.

Sanal sunucuların açılacağı datastore seçilir.

Son olarak işlemleri bir özeti görüldükten sonra Finish ile konfigürasyon tamamlanır.

Replikasyon yapılacak kaynaklarda kurulu olan on_premis vCenter ‘da mutlaka NTP ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir.