Fiziksel veri merkezi (Datacenter) kullanıcılılarının fiziksel ihtiyaçlarına yönelik olan “Remote Hands Support” servisleri Standard, Hardware, Configuration ve OS Set-Up olarak dört bölüme ayrılmıştır. 

  • Remote Hands Standard; Monitoring, Reading Fault Messages, Pressing Reset Button
  • Remote Hands Hardware; Installation/Replacement of Card, CPU, hard disk
  • Remote Hands Configuration; Configuration of Router, Layer 2/3 switch
  • Remote Hands OS Set-Up; Windows, FreeBSD, Linux, Solaris Set-Up

Remote Hands hizmetleri; server/switch başına ve talep edilmesi halinde minimum 1 saat olarak ücretlendirilir.