Bazı mailler sunucunuz a geç düşüyor veya sunucu tarafından reddediliyor olabilir Plesk Linux sunucularda yaşanan bu hatanın analizini; yapalım,

öncelikle bir servis sağlayıcıdan (hotmail tercih edilir.) Plesk linux sunucumuzda yer alan bir domaindeki adrese mail atalım, sonra ssh ile bağlanıp,

tail -1000 /usr/local/psa/var/log/maillog | grep xyzz@hotmail.com 

 

komutu ile dönen hatayı görelim;

milter-reject: DATA from mail-oln040092066039.outbound.protection.outlook.com[40.92.66.39]: 451 4.7.1 Service unavailable - try again later; from=<xyzz@hotmail.com> to=<test@ixirhost.com> proto=ESMTP helo=<EUR01-VE1-obe.outbound.protection.outlook.com>

 

Hatayı gördük, bu hata plesk milter servisinin crash olmasından kaynaklanıyor, bunu postfix üzerinden kotrol edip devre dışı bırakalım;

grep milters /etc/postfix/main.cf

 

ile görelim,


smtpd_milters = ,, inet:127.0.0.1:12768 unix:/var/spool/postfix/ctmilter/ctmilter.sock
non_smtpd_milters = ,, inet:127.0.0.1:12768 unix:/var/spool/postfix/ctmilter/ctmilter.sock

 

Yapılandırma satırları main.cf’ de mevcut olduğunu görüyoruz, iki satır halinde, bunları kaldırmamız gerekiyor,

 nano /etc/postfix/main.cf 

 

 ile postfix main config dosyamızı açalım ve içerisinde ctrl + w ile arama yapıp smtpd_milters ve varsa non_smptd_milters satırlarını aratıp bulup silelim.

sonrasında;

postfix reload

 

ile yapılandırmamızı tekrar yükleyelim ve test edelim, düzeldiğini göreceksiniz.

Tagged: