Hizmetten faydalanmak için öncelikli olarak Google Recaptcha oluşturup domainlerimizi bu forma giriş yapıyoruz.

Recaptcha link : https://www.google.com/recaptcha/admin/create  

Buradaki SITE KEY ve SECRET KEY alanlarını not alıyoruz.

Buradaki SITE KEY ve SECRET KEY alanlarını not almamız gerekmektedir.

Exchange server’da şu dizine gidiyoruz  “ C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth “

Buraya boş bir notepad açıp içerisine aşağıdaki kodu yapıştırıp “ reCAPTCHA.aspx “ olarak isimlendiriyoruz.

Kod blogu içindeki “ SECRET_KEY “ olan kısma reCAPTCHA panelindeki Secret key’I giriyoruz ve kaydediyoruz.

 

“ <% @ Page AspCompat=True Language = “VB” %>

<%

Dim strPrivateKey As String = “SECRET_KEY”

Dim strResponse = Request(“response”)

Dim objWinHTTP As Object

objWinHTTP = Server.CreateObject(“WinHTTP.WinHTTPRequest.5.1”)

objWinHTTP.Open(“POST”, “https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify”, False)

objWinHTTP.SetRequestHeader(“Content-type”, “application/x-www-form-urlencoded”)

Dim strData As String = “secret=” & strPrivateKey & “&response=” & strResponse

objWinHTTP.Send(strData)

Dim strResponseText = objWinHTTP.ResponseText

Response.Write(strResponseText)

%>

“ C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth “ dizininde bulunan logon.aspx dosyasının bir yedeğini alıyoruz ve dosya icinde aşağıdaki gibi konfigürasyonu gerçekleştiriyoruz.

 

Öncelikli olarak “  <form action=”/owa/auth.owa” “ kısmını buluyoruz

Bu alanı “ <form action=”” “ olarak değiştiriyoruz

“ <div onclick=”clkLgn()” “ satırını buluyoruz

Ve bu değeri de “ <div onclick=”myClkLgn()” “ satırı  ile değiştiriyoruz.

“ <div><input id=”passwordText” “ satırını buluyoruz 

Bu satırın altına biraz boş satır ekliyoruz ve eklediğimiz boş satı alanına aşağıdaki kod blogunu yapıştırıyoruz. Kod blogunda en alt satırdaki SITE_KEY alanına Recaptcha de oluşan keyi giriyoruz.

<script type=”text/javascript”>

function myClkLgn()

{

var oReq = new XMLHttpRequest();

var sResponse = document.getElementById(“g-recaptcha-response”).value;

var sData = “response=” + sResponse;

oReq.open(“GET”, “/owa/auth/recaptcha.aspx?” + sData, false);

oReq.send(sData);

if (oReq.responseText.indexOf(“true”) != -1)

{

document.forms[0].action = “/owa/auth.owa”;

clkLgn();

}

else

{

alert(“Invalid CAPTCHA response”);

}

}

</script>

<script src=”https://www.google.com/recaptcha/api.js” async defer></script>

<div class=”g-recaptcha” data-sitekey=”SITE_KEY”></div>

Dosya kaydedilerek çıkılır ve komut satırını yönetici olarak “”iisreset” komutu çalıştırılır.