Kullanılabilir ağ bant genişliğini test etme

1. Iperf yardımcı programını indirin.  Bir kopyasını iperf.fr adresinde bulabilirsiniz.

windows 64bit https://iperf.fr/download/windows/iperf-3.1.3-win64.zip

windows 32bit https://iperf.fr/download/windows/iperf-3.1.3-win32.zip

2. Veri alacak sunucuda, yükseltilmiş bir komut penceresi açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın: “iperf3.exe –s –w 2m”.
3. Veri gönderecek sunucuda, yükseltilmiş bir komut penceresi açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın: “iperf3 –c x.x.x.x –w 2m –t 30s –i 1s”.  x.x.x.x adresini 2. adımdaki sunucunun IP adresiyle değiştirin.
4. 3. adımdaki sunucuda döndürülen verileri gözden geçirin.  Çıktı aşağıdaki metne benzer görünmelidir:

C:\Users\some_user\Downloads>iperf3 -c xx.xx.xx.xx -w 2m -t 30s -i 1s
————————————————————
Client connecting to xx.xx.xx.xx, TCP port 5001
TCP window size: 2.00 MByte
————————————————————
[156] local xx.xx.xx.xx port 53724 connected with xx.xx.xx.xx port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[156] 0.0- 1.0 sec 113 MBytes 945 Mbits/sec
[156] 1.0- 2.0 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec
[156] 2.0- 3.0 sec 113 MBytes 945 Mbits/sec
.
.
.
[156] 28.0-29.0 sec 113 MBytes 945 Mbits/sec
[156] 29.0-30.0 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec
[156] 0.0-30.3 sec 3.30 GBytes 945 Mbits/sec

Ek Bilgiler:

Iperf, TCP ve UDP veri akışları oluşturabilen ve bunları taşıyan bir ağın verimini ölçebilen, yaygın olarak kullanılan bir ağ test aracıdır.

Iperf, kullanıcının bir ağı test etmek için veya alternatif olarak bir ağı optimize etmek veya ayarlamak için kullanılabilecek çeşitli parametreleri ayarlamasını sağlar. Iperf, istemci ve sunucu işlevine sahiptir ve iki uç arasındaki verimi tek yönlü veya çift yönlü olarak ölçebilir. Açık kaynaklı bir yazılımdır ve Linux, Unix ve Windows dahil olmak üzere çeşitli platformlarda çalışır.

Yukarıdaki örnek komutlar, iki megabaytlık arabellek boyutuna sahip tek yönlü bir test çalıştırır.  Test 30 saniye boyunca çalışır ve sonuçları her saniye görüntüler.  Daha gelişmiş bir test için aşağıdaki tam söz dizimine bakın.

Genel seçenekler:

-f, –format
[kmKM] raporlama biçimi: Kbit, Mbit, KByte, MByte

-h, –help
yardım özeti yazdır

-i, –interval n
periyodik bant genişliği raporları arasında n saniye durakla

-l, –len n[KM]
uzunluk okuma/yazma arabelleğini n olarak ayarla (varsayılan 8 KB)

-m, –print_mss
TCP maksimum segment boyutunu yazdır (MTU – TCP/IP başlığı)

-o, –output <filename>
raporu veya hata mesajını bu belirtilen dosyaya çıkar

-p, –port n
sunucu bağlantı noktasını n’de dinlemek/n’ye bağlanmak için ayarla (varsayılan 5001)

-u, –udp
TCP yerine UDP kullan

-w, –window n[KM]
TCP pencere boyutu (soket arabellek boyutu)

-B, –bind <host>
<host>’a, bir arabirime veya çok noktalı yayın adresine bağlan

-C, –compatibility
eski sürümlerle kullanım için fazladan mesaj göndermez

-M, –mss n
TCP maksimum segment boyutunu ayarla (MTU – 40 bayt)

-N, –nodelay
Nagle Algoritmasını devre dışı bırakarak TCP’yi gecikmesiz ayarla

-v, –version
sürüm bilgilerini yazdır ve çık

-V, –IPv6Version
Etki alanını IPv6 olarak ayarla

-x, –reportexclude
[CDMSV] C(connection) D(data) M(multicast) S(settings) V(server) raporlarını hariç tut

-y, –reportstyle C|c
C veya c olarak ayarlanırsa sonuçları CSV (virgülle ayrılmış değerler) olarak rapor et

Sunucuya özel seçenekler:

-s, –server
sunucu modunda çalıştır

-U, –single_udp
tek iş parçacıklı UDP modunda çalıştır

-D, –daemon
sunucuyu bir daemon olarak çalıştır

İstemciye özel seçenekler:

-b, –bandwidth n[KM]
hedef bant genişliğini n bit/sn olarak ayarla (varsayılan 1 Mbit/sn). Bu
ayar UDP (-u) gerektirir.

-c, –client <host>
<host>’a bağlanarak istemci modunda çalıştır

-d, –dualtest
Aynı anda iki yönlü test gerçekleştir

-n, –num n[KM]
iletilecek bayt sayısı (-t yerine)

-r, –tradeoff
Tek tek iki yönlü test gerçekleştir

-t, –time n
saniye cinsinden iletim süresi (varsayılan 10 saniye)

-F, –fileinput <name>
bir dosyadan iletilecek verileri gir

-I, –stdin
stdin’den iletilecek verileri gir

-L, –listenport n
iki yönlü testleri tekrar almak için bağlantı noktası

-P, –parallel n
çalıştırılacak paralel istemci iş parçacığı sayısı

-T, –ttl n
yaşam süresi, çok noktalı yayın için (varsayılan 1)

-Z, –linux-congestion <algo>
TCP tıkanıklık kontrol algoritmasını ayarla (yalnızca Linux)